Copyright © Never Lose Hope  

You never know what tomorrow will bring !
Home
Home     .Persoonlijk gesprek.Voorlichting.Producten.Referenties.
Producten

“Break down the wall” gesprekken

Tijdens een van serie persoonlijke gesprekken wordt ervoor gezorgd dat de patiënt zich open stelt voor zijn reguliere behandeling. De jongere voelt zich vaak niet gehoord en begrepen waardoor hij zich terugtrekt en de ander wantrouwt.

 

Door het neutrale karakter en de persoonlijke ervaring van de ervaringsdeskundige is de kloof tussen hem en de jongere minder groot. De ervaringsdeskundige herkent en begrijpt de jongere beter. De jongere zal zich beter kunnen identificeren met de ervaringsdeskundige, hierdoor is er sneller vertrouwen en contact.  

Klik hier voor meer info over de “Breaking down the Wall” gesprekken.

Lezingen

Waldo Vriend, de ervaringsdeskundige van Never Lose Hope, zal tijdens een zeer inspirerende lezing over zijn leven, zijn ervaringen met betrekking tot criminaliteit en/of adoptieproblematiek met u delen.
Hij heeft hiermee al vele jongeren en hulpverleners geïnspireerd en een ander inzicht gegeven!

 

Klik hier voor meer info over de lezingen van Never Lose Hope.

 

 

 

 

De website van

Never Lose Hope

is helaas uit de lucht.

 

Geef nooit op,

Dat doen wij ook niet!